„Integracja od Przedszkola” to projekt, który realizowany jest na Dolnym Śląsku od 2010 roku. Jego głównym celem jest uwrażliwianie dzieci i nauczycieli z przedszkoli na potrzeby i obecność osób niepełnosprawnych w ich otoczeniu. Kontynuację działań w obszarze szkoleń kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces integracji społecznej osób niepełnosprawnych warunkują wyniki badań przeprowadzonych w poprzednich edycjach, wśród kadry przedszkolnej.

Nauczyciele wyraźnie wskazują, iż uczenie dzieci tolerancji wobec ludzi niepełnosprawnych już od najmłodszych lat skutkowałby większą akceptacją tych osób przez społeczeństwo. Dodatkowym argumentem przemawiającym za realizacją projektu, jest fakt, iż są to takie działania, które głośno mówią o tym, że wokół nas żyją osoby niepełnosprawne i że mogą być tak samo potrzebne jak osoby zdrowie.

Przez te 10 lat wypracowaliśmy materiały, dzięki którym kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością staje się łatwiejsze. Serdecznie zapraszamy do pobierania materiałów, a także do udziału w naszych cyklicznych warsztatach. Szczegóły na naszym profilu:
https://www.facebook.com/Dolno%C5%9Bl%C4%85ski-Instytut-Doradczy-670047269750489

Przewiń do góry Skip to content