Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych.

Jako Stowarzyszenie wydaliśmy książkę pt. „Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych” autorstwa K. Brzazgoń-Dzięcioł i M. Anuszkiewicz. Książka została sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Niepełnosprawność pokarmowa dotyczy osób posiadających problem związany z metabolizowaniem niektórych produktów żywnościowych, nietolerancjami i alergiami pokarmowymi m.in. chorych na celiakię, autyzm, choroby psychiczne, schorzenia neurologiczne, dla których jedną z metod leczenia lub metodą wspierającą leczenie jest lub może być dieta specjalna. Przekazujcie ją dalej, niech trafi do każdego, kto jej potrzebuje.

Niepełnosprawność pokarmowa – plik pdf do pobrania.

Logotyp Dolny Śląsk
Logotyp PFRON
Logotyp Nie ma barier Dolny Śląsk

Badanie organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku

W miesiącach lipiec-wrzesień 2014 roku Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Doradczy zrealizowało badania empiryczne na próbie dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dolny Śląsk, według Banku Danych Głównego Urzędu Statystycznego, jest obszarem na którym aktywnie działa 5500 organizacji pozarządowych (stan na 2010 rok), z czego większą część stanowią stowarzyszenia (90%).

Raport z badań dolnośląskich NGO – pdf plik do pobrania.

Logotyp Dolny Śląsk

Adaptacje filmowe – Lalka 5D

Wykorzystując znane dla osób z niepełnosprawnościami techniki dostosowania przekazów źródeł kultury, tj. napisy oraz audiodeskrypcję, wprowadzamy uczniów w zagadnienia niepełnosprawności słuchowej oraz wzrokowej, wykorzystując do tego celu „Lalkę” w reżyserii W. Hasa. Lektura B. Prusa jest tzw. lekturą z * – czyli obowiązkową, która zawsze pojawia się na egzaminach kończących IV etap edukacji. Dziękujemy za współpracę Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.

Film został podzielony na dwie części. Pierwsza w nich wprowadziła uczniów w zagadnienia niepełnosprawności słuchowej. Wykorzystując rzutnik z tylną projekcją i dwa ekrany możemy stosować technikę przekazywania treści osobom niesłyszącym, bądź niedosłyszącym (napisy), oraz zagadnienia związane z filmem (wyświetlane są na pierwszym, przeźroczystym ekranie). Drugi ekran jest przekaźnikiem treści filmu. Tym samym wprowadzamy uczniów w problematykę niepełnosprawności, która współcześnie przestaje być tematem tabu, a poprzez odwrócenie uwagi uczniów i ich rozproszenie – w świat XIX-wiecznego społeczeństwa.
W drugiej części filmu, eliminujemy zmysł wzroku u części widzów i wzmacniamy zmysł słuchu, poprzez wykorzystanie czytanych skryptów (przekaz przez słuchawki). Z kolei, druga część widowni stała się asystentami „osób niewidomych”.
Po każdym spektaklu rozmawiamy z młodzieżą, prowokujemy do wymiany myśli i doświadczeń zebranych podczas eliminacji zmysłów w trakcie zajęć.

Opis i krótka charakterystyka projektu – plik pdf do pobrania

Logotyp Fundacja Katarynka
Logotyp Centrum Technologii Audiowizualnych
Przewiń do góry Skip to content